Slideshow: 
   
 
Caption
Baby gazelle. Photo by Oleg Goroshko