Slideshow: 
   
 
Caption
Bolshoe Kizi Lake. Photo by Evgeny Egidarev