Slideshow: 
   
 
Caption
Lamprey. Photo by G.Shalikov