Slideshow: 
   
 
Caption
Dwarf pine. Stanovoy Mountain Range. Photo by E.Egidarev