Slideshow: 
   
 
Caption
Alkhanai National Park. Chitinskaya Province. Photo by Oleg Korsun.