Slideshow: 
   
 
Caption
Ladyslipper. Photo by V.Medvedev.