Slideshow: 
   
 
Caption
Siberian spruce grouse. Evreiskaya Autonomy. Photo by V.Skvortsov.